การจัดส่งสินค้าและการคืนสินค้า

บรรจุภัณฑ์สำหรับจัดส่งของคุณ

ค่าขนส่งรวมค่าธรรมเนียมการโหลดและบรรจุภัณฑ์ตลอดจนค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมในการขนถ่ายจะคงที่ โดยค่าขนส่งจะผันผวนตามน้ำหนักรวมของบรรจุภัณฑ์ เราแนะนำให้คุณรวมบทความหลายรายการไว้ในคำสั่งซื้อ เราไม่สามารถรวมคำสั่งซื้อสองรายการที่แตกต่างกันได้ และค่าจัดส่งจะถูกคำนวณแยกกันสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ พัสดุของคุณถูกส่งไปโดยยอมรับความเสี่ยงเอง แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสินค้าที่บอบบาง

กล่องสำหรับขนส่งสินค้าถูกตัดให้กว้างและสินค้าของคุณได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างดี